Horbach Vloerverwarmingen

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een overzicht aan van vragen die regelmatig terugkeren. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op; wij helpen u graag.

Algemeen

Je hoort heel veel over energiezuinige pompen. Wat houdt dat nou precies in?

Standaard worden onze units voorzien van een Wilo PS pomp. Deze pompen gebruiken gemiddeld 40-50Watt aan stroom en vallen daardoor in de energiecategorie B.

Vanaf 1 januari 2015 zullen deze standaard vervangen worden door zogeheten Alpha-pompen, aangezien dit voorgeschreven is in de nieuwe EUP-wetgeving. Tot deze tijd heeft u de keus of u uw systeem wenst te upgraden met deze energiezuinige pomp.

Binnen de Alpha-pompen zijn 2 varianten te onderscheiden:
1. Alpha2 AutoAdapt
2. Alpha2L (ondergaat momenteel een naamswijziging naar Alpha1)

Het grote verschil zit in het punt dat de AutoAdapt versie een modulerende pomp is die continue op zoek is naar de beste (lees: energiezuinigste) manier van stoken. Dit houdt in dat een AutoAdapt pomp nóg zuiniger is dan de Alpha2L versie. Om een indicatie te geven: de AutoAdapt versie zal doorgaans (afhankelijk uiteraard van stookgedrag en warmtebehoefte) tussen de 9 en 14 Watt verbruiken (gemeten op het moment dat een systeem in balans en op temperatuur is). De L-versie zit gemiddeld tussen de 15 en 23 Watt. Hiermee voldoen beide pompen aan de nieuwe EUP-wetgeving die vereist dat alle circulatiepompen een Energy Efficiency Index (EEI) onder de 0.23 hebben in 2015. Daarnaast is de AutoAdapt versie voorzien van een LED display waarop het verbruik duidelijk weergegeven wordt en kunt u schakelen tussen de automatische stand (AutoAdapt) en handmatige bediening. Beide pompen zijn tegen meerprijs te verkrijgen. Hierover krijgt u meer informatie in onze offertes.

Vloerverwarming warmt iets trager op dan radiatoren. Is dit sneller te maken?

Ja, dat is inderdaad mogelijk. De manier waarop dit gerealiseerd kan worden, leggen we u graag uit.

Bij de aanleg van vloerverwarming zijn een aantal vuistregels waaraan vastgehouden wordt. Een van deze regels is dat, indien vloerverwarming als hoofdverwarming aangelegd wordt, er maximaal 10m2 (= 100 meter buis) per groep vloerverwarming aangebracht wordt. Wanneer het oppervlak per groep kleiner gemaakt wordt (bijv. 8m2) heeft het warme water een kortere weg af te leggen en is er minder tijd om af te koelen. Er zal dan dus verhoudingsgewijs meer warmte afgegeven worden. Op deze manier kan het systeem iets sneller qua reactiesnelheid gemaakt worden.

Op de site wordt gesproken over groepen. Wat wordt hiermee bedoeld?

Vloerverwarming wordt bij ons in een slakkenhuispatroon gelegd. Dit houdt in dat alle (warme) aanvoerleidingen naast de (wat afgekoelde) retourleidingen komen te liggen. De maximale lengte van zo een slakkenhuispatroon en de buis die er in komt te liggen is 100 meter. Een dergelijk slakkenhuispatroon heet een groep.

Indien de vloerverwarming als hoofdverwarming wordt aangelegd, wordt de vloerverwarmingsbuis op een hartafstand van gemiddeld 10cm van elkaar afgelegd, waardoor een slakkenhuis maximaal 10m2 kan zijn. Bij uitgebreide bijverwarming wordt het op gemiddeld 15cm van elkaar gelegd en is het maximale oppervlakte van 1 groep 15m2 en bij bijverwarming is dit respectievelijk gemiddeld 20cm en 20m2.

Als de vloerverwarming ingefreesd is, voel ik dan de leidingen lopen?

Wanneer de vloerverwarming op temperatuur is, zult u de leidingen niet voelen lopen, aangezien de manier van aanleg zorgt voor een goede warmteverdeling in de vloer. Wanneer de vloer echter helemaal koud is en u de vloerverwarming voor het eerst sinds een tijd (bijv. na de zomer) weer aanzet, dan kunt u de leidingen in het begin wel iets voelen omdat de warmte dan nog verspreid dient te worden. Dit zal echter alleen tijdens het opstartproces zijn en daarna niet meer voelbaar zijn.

Moeten de sleuven nog dichtgesmeerd worden nadat de vloerverwarming ingefreesd is?

Ja, dit dient zeker nog te gebeuren. Wanneer u voor een tegelvloer heeft gekozen als vloerbekleding, dan kan dit gedaan worden door de tegelzetter met dezelfde tegellijm als waarmee ook de tegels aangebracht worden. Bij elke andere vloerbekleding dienen de sleuven separaat dichtgesmeerd te worden. Dit kunnen wij voor u verzorgen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen.

Moet ik straks de instellingen van mijn CV-ketel veranderen?

Wanneer u een deel van uw woning voorziet van vloerverwarming, is dit niet nodig. Hoewel vloerverwarming zelf een Lage-Temperatuur systeem is, dient het te worden gevoed met CV-water dat minimaal 70 graden Celsius is. De lage watertemperatuur die de vloer in gaat wordt dan geregeld in de verdeelunit die wij bij uw installatie installeren.

Wanneer u uw hele woning laat voorzien van vloerverwarming, is het wel verstandig om dit te doen. Uw vloerverwarmingssysteem zal dan met zogeheten LTV-verdelers geinstalleerd worden die een lagere aanvoertemperatuur nodig hebben. Wanneer u de keteltemperatuur dan verlaagt, kun u nog zuiniger stoken.

Ik wil vloerverwarming op de begane grond, maar houd radiatoren op de verdiepingen. Hoe werkt het dan?

In feite is vloerverwarming niets anders dan een grote radiator in de vloer, zij het dat de vloerverwarming water rondpompt van een veel lagere temperatuur. Omdat men vloerverwarming in de meeste situaties niet laat schommelen qua temperatuur, is het wel zo dat de radiatoren boven verhoudingsgewijs minder lang te tijd krijgen om op temperatuur te komen. Immers, indien de vloerverwarming qua temperatuur gelijkmatig gehouden wordt en de verwarmingsbron (ketel/stadsverwarming/warmtepomp) nog maar korte perioden warm water aan hoeft te leveren om die temperatuur op peil te houden, dan hebben de radiatoren diezelfde korte periode van activiteit van de warmtebron om op te warmen. Over het algemeen wordt dit niet als vervelend ervaren, aangezien in de meeste gevallen de slaapvertrekken op de eerste verdieping zijn en deze doorgaans niet enorm verwarmd hoeven te worden. Indien het toch wenselijk is dat radiatoren iets langer de tijd krijgen om op te warmen, kunt u er voor kiezen om de watertemperatuur van de vloerverwarming iets lager te zetten. Hierdoor wordt de opwarmtijd op de begane vloer wel iets trager, maar draait de CV-ketel iets langer, waardoor de radiatoren op de verdiepingsvloeren iets langer de tijd krijgen om op te warmen.

Uiteraard is het ook mogelijk om verdiepingen en/of kamers apart van elkaar te verwarmen door middel van een zogeheten zoneregelsysteem. Mocht u hier informatie over wensen, neemt u dan contact met ons op.

Moet mijn CV-ketel ook aangepast worden als ik voor vloerverwarming kies

Nee, in de meeste situaties hoeft u niets aan uw ketel te veranderen en heeft deze, indien het de woning door middel van radiatoren goed kon verwarmen, ook voldoende vermogen om de vloerverwarming te voeden.

Moeten mijn huidige radiatoren blijven hangen?

Wanneer u voor (uitgebreide) bijverwarming kiest dan zal er altijd een andere verwarmingsbron noodzakelijk zijn. Hiermee kan de ruimte dan snel worden opgewarmd als aanvulling op de vloerverwarming. De vloerverwarming als bijverwarming heeft zelf immers bij deze manier van aanleg te weinig capaciteit om voor voldoende warmte te zorgen. In geval van vloerverwarming als hoofdverwarming, kunnen de radiatoren in de desbetreffende ruimten verwijderd worden.

Welke hoogte heb ik minimaal nodig als ik vloerverwarming op krimpnetten wil?

U dient rekening te houden met het feit dat de beste warmteafgifte ontstaat wanneer er 3cm dekvloer bovenop de slang komt. Minder kan maar dan zal uw vloer lang het warm-koud-warm-koud principe hebben en bestaat de kans op scheuren indien de vloer niet door een specialist is aangelegd. Het gehele pakket, dus vloerverwarming plus dekvloer, zal op minimaal 5 cm uitkomen (afhankelijk van de dikte van de dekvloer).

Hoe lang moet ik wachten om de tegels te leggen nadat de vloerverwarming is gefreesd en wanneer mag er gestookt worden?

De tegels zelf kunnen meteen ná onze werkzaamheden aangebracht worden. Wanneer u de vloerverwarming daadwerkelijk aan mag zetten, hangt af van de droogtijd van de gebruikte tegellijm. Over het algemeen wordt hier 6 weken voor aangehouden. Wij adviseren u echter om dit op te nemen met uw tegelleverancier, aangezien hij u hier het beste advies in kan geven.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Heeft u een vraag of opmerking, neem dan gerust contact met ons op. U kunt dit doen via dit contactformulier of tijdens werkdagen op telefoonnummer 0162 - 447 222.