Horbach Vloerverwarmingen

Montagepatronen

Het beste is, wanneer van twee dicht bij elkaar liggende buizen de één de "aanvoerbuis" is en de naastliggende de "afvoerbuis". Voordeel van afvoer naast aanvoer is dat de warmte nóg beter verspreid wordt. Met aanvoerbuis wordt bedoeld het warmste gedeelte van elk circuit, het eerste gedeelte van de buis vanaf de verdeler; de temperatuur is hier het hoogst. De afvoerbuis of retourbuis is dan de teruggaande buis, die minder warm is omdat veel warmte aan de vloer is afgegeven.

De manieren waarop de verwarmingsbuizen (hart-op-hart-afstand van ca. 10 cm) gelegd worden, zijn de slakkenhuismethode en haarspeld- of meandermethode. Met het oog op een correcte verdeling van de warmte over de vloer heeft de slakkenhuismethode de voorkeur.
Voor beide methoden geldt dat extra warmte bij een grote glaspartij geleverd kan worden via verkleining van de hart-op-hart-afstand.

Slakkenhuispatroon

De buizen worden in een slakkenhuispatroon naast elkaar gelegd, waardoor de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. De aanvoerbuizen van het warme water worden naast de afvoerbuizen van het afgekoelde water gelegd om de meest ideale warmteverdeling te verkrijgen. De buizen worden van buiten naar binnen gelegd en weer terug.

Voor- en nadelen slakkenhuispatroon

De temperatuur van de vloer is vrijwel overal dezelfde.
Moeilijker te leggen.

Haarspeld- of meanderpatroon

Bij deze methode worden de buizen naast elkaar gelegd, in een haarspeldpatroon, maar de aan- en afvoerleidingen liggen niet naast elkaar. Deze methode wordt vaak het meanderpatroon genoemd, omdat de buizen slingerend van links naar rechts lopen en terug.

Het meander- of haarspeldpatroon alleen leggen als er goed over nagedacht is (bijvoorbeeld korte zones toepassen of een zone waar de "koudere" leidingen in een kamer lopen die altijd koeler mag zijn)
Bij gebruik van dit legpatroon dient het eerste gedeelte van de buis (aanvoer) langs de koudste muur gelegd te worden.

Voor- en nadelen haarspeld

Makkelijk te plaatsen.
Verderop zijn de buizen minder warm dan aan het begin, dus er is een minder gelijkmatige warmteverdeling
Heel veel kortere bochten waardoor mogelijk te grote weerstand in de buizen ontstaat.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Heeft u een vraag of opmerking, neem dan gerust contact met ons op. U kunt dit doen via dit contactformulier of tijdens werkdagen op telefoonnummer 0162 - 447 222.